Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden Little Me Fotografie:


Little Me Fotografie,

Steenweg 597

9472 Iddergem (Denderleeuw)

Oost-Vlaanderen

E-mail: info@littlemefotografie.be

0477/46 89 00


Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Little Me Fotografie en op elk tot stand gekomen overeenkomst tussen Little Me Fotografie en de klant. Door het boeken van een fotoshoot en/of plaatsen van een bestelling gaat de klant automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden kunnen ten alle tijde wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.


Shoots; tijdsduur - datum- annulatie:

 • De fotoshoots vinden plaats in overleg met Liesbeth van Little Me Fotografie op een doordeweekse dag tussen 9u en 17u in de studio te Iddergem (Denderleeuw).
 • Enkel een Cake Smash Fotoshoot kan soms gereserveerd worden op een zaterdagvoormiddag (plaatsen beperkt)
 • De Baby Shoots duren gemiddeld 1u tot 1,5 uur.
 • De Newborn shoots variëren van 1,5u tot maximum 5 uur. Naargelang de gekozen Newborn Shoot.
 • Een Cake Smash Fotoshoot duurt 30 minuten tot max. 1uur. Naargelang de gekozen Shoot.
 • Tijdens de Newborn shoot wordt er gebruik gemaakt van mijn persoonlijke accessoires, u hoeft zelf dus niets mee te nemen. (het is wel uiteraard toegestaan om neutrale outfits en/of accessoires mee te brengen).
 • Voor de outfits tijdens een baby shoot, Cake Smash Shoot, is het nodig dat de klant de outfits zelf meebrengt naar de studio.
 • De definitieve datum voor de Fotoshoot van Zwangerschap en/of Newborn of Baby Cake Smash wordt vastgelegd/bevestigd na ontvangst van het factuurbedrag (voorschotfactuur en/of totale factuurbedrag).
 • Voor Newborns wordt na ontvangst van de betaling jullie Fotoshoot toegevoegd in mijn agenda. De definitieve datum voor de fotoshoot wordt vastgelegd onmiddellijk na de geboorte van de baby in onderling overleg & dit rond de 7 - 9 dagen na de geboorte. Er wordt verwacht van de klant dat hij/zij binnen de 48u na de geboorte contact opneemt met Little Me Fotografie om de definitieve datum af te spreken & dat de klant rekening houdt in zijn/haar agenda om de Newborn Shoot in te plannen rond 7 - 9 dagen na de geboorte. Neemt de klant geen contact ten laatste binnen 48u (2 dagen) na de geboorte dan, heeft Little Me Fotografie het recht om de fotoshoot te annuleren. Het reeds betaalde factuurbedrag kan in dat geval niet teruggevorderd worden. Dit geld zowel voor baby's die te vroeg, die op tijd of die te laat geboren worden. Ook bij complicaties na de geboorte dient de klant Little Me Fotografie binnen de 48u na de geboorte op de hoogte te brengen.
 • Wanneer een Fotoshoot (Zwangerschap en/of Newborn, Baby of Cake Smash) geannuleerd wordt door de klant dan kan het reeds betaalde factuurbedrag niet teruggevorderd worden. In zeer uiterst uitzonderlijke gevallen (ernstige ziekte, ongeval, overlijden) kan Little Me Fotografie beslissen om het reeds betaalde bedrag om te zetten in een tegoedbon of het reeds betaalde bedrag terug te betalen. Bij annulatie van een Newborn Shoot zal er hoogstwaarschijnlijk een tegoedbon gegeven worden dat later kan gebruikt worden om in mindering gebracht te worden bij een baby shoot en/of cake smash shoot.
 • Little Me Fotografie behoudt het recht de fotoshoot te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereidingen vanwege de klant werd voldaan, het reeds betaalde factuurbedrag kan in dat geval niet teruggevorderd worden.


Geen eigen foto's maken en/of filmen tijdens de fotoshoot:

 • Tijdens, voor en na de fotoshoot mag de klant niet filmen, geen foto's maken in de fotostudio. Indien de klant dit niet respecteert dan zal de fotoshoot tijdelijk en/of definitief stop gezet worden.


Ziek:

 • Voelt de klant zich ziek of de baby is ziek. Dan dient de klant Little Me Fotografie hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen en dit 48 uur voor de geplande shootdatum. Er zal in onderling overleg een nieuwe datum worden gekozen want, het is echt zonde om ziek op de foto te gaan. Fotoshoot wordt nooit geannuleerd maar enkel en alleen verplaatst van datum.
 • Indien de fotografe ziek is dan zal zij de klant zo snel mogelijk contacteren en een andere datum afspreken voor de fotoshoot.Fotoshoot wordt nooit geannuleerd maar enkel en alleen verplaatst van datum.
 • De klant verbindt zich uit veiligheidsoverwegingen ertoe om Little Me Fotografie op de hoogte te brengen van eventuele medische aandoeningen/symptomen van de newborn of baby waarmee Little Me Fotografie rekening dient te houden tijdens de fotoshoot.


Prijzen, bestellingen, reservatie, betalingen:

 • Alle prijzen op de website van Little Me Fotografie worden vermeld inclusief BTW.
 • Reserveren van een Fotoshoot gebeurt voorafgaand door het betalen van de voorschotfactuur en/of het volledige factuurbedrag. Pas na ontvangst van de betaling is de reservatie definitief.
 • Plaatsen van een bestelling van fotoproducten gebeurt voorafgaand door het betalen van het volledige factuurbedrag. Pas na ontvangst van de betaling is de bestelling definitief en zal de bestelling geplaatst worden bij de leverancier van Little Me Fotografie. Er worden geen fotoproducten besteld en/of geleverd dat niet betaald zijn.
 • Wanneer een bestelling van fotoproducten wordt geannuleerd door de klant dan, kan de klant het reeds betaalde factuurbedrag niet terugvorderen.
 • De prijzen van een Fotoshoot en/of fotoproducten kunnen op elk moment aangepast worden zonder voorafgaande kennisgeving. De prijs vermeld op de factuur dat de klant betaald heeft op het ogenblik van de reservatie/bestelling blijft echter ongewijzigd ongeacht de eventuele prijsstijgingen.
 • De betaling van de Fotoshoot moet uitgevoerd worden binnen de aangegeven betalingstermijn. Geen betaling = geen reservatie.


Digitale Bestanden:

 • Alle digitale bestanden zijn van hoge kwaliteit en in hoge resolutie en indien u digitale bestanden aankoopt krijg je ook gratis enkele kleine web versie's (mediabestanden) met het logo van Little Me Fotografie erop om te gebruiken op uw sociale media. Deze kleine bestanden zijn verscherpt voor op internet, extra verkleind en zijn altijd voorzien van het logo van Little Me Fotografie. De klant mag ALLEEN deze verkleinde foto's met logo gebruiken voor op whatsapp, facebook, instagram en andere sociale media. Let op: De klant mag NIET de grote digitale bestanden hiervoor gebruiken, alleen de kleine met het logo !!!
 • Het is niet toegestaan de gekochte digitale bestanden te bewerken. De digitale bestanden moeten blijven zoals Little Me Fotografie ze afgeleverd heeft aan de klant dus, niet bijsnijden, zwart en/of witter maken en/of een filter overheen gooien.
 • Indien de klant de digitale bestanden koopt, koopt hij/zij het gebruiksrecht, niet het auteursrecht. Dit houdt in dat de klant het voor eigen gebruik mag delen, afdrukken en kopiëren maar het is niet toegestaan om het in te sturen naar fotowedstrijden en/of te gebruiken voor commerciële doeleinden, digitale bestanden ZONDER logo mogen NIET gebruikt worden voor sociale media !!!
 • Het auteursrecht van de foto blijft ten alle tijden bij Little Me Fotografie.
 • Little Me Fotografie bewaard de Fotoshoot van de klant voor 2 maanden na de datum van de shoot. De klant is na ontvangst van de digitale bestanden zelf verantwoordelijk voor het goed bewaren ervan en verbindt er zich toe om de digitale bestanden te bewaren in hun oorspronkelijke vorm.
 • Indien de klant de digitale bestanden ZONDER logo online plaatst en/of ze gebruikt voor fotowedstrijden en/of gebruikt voor commerciële doeleinden zal Little Me Fotografie de nodige gerechtelijke stappen ondernemen!!


Geleverde prestaties:

 • Alle geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.
 • Na de fotoshoot worden de geselecteerde foto's door Little Me Fotografie bewerkt in de huisstijl van Little Me Fotografie. Van foto's die niet geselecteerd werden voor bewerking kunnen geen producten besteld worden. Onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden en/of ingezien worden door de klant.


Bestelafspraak in studio of via mail:

 • Wenst de klant aanvullende fotoproducten aan te kopen dan kan de klant dit bestellen via een digitaal formulier. Digitale bestanden kan de klant downloaden via de online privé galerij. De klant dient de digitale bestanden tijdig te downloaden via de online privé galerij. Indien de termijn is verstreken en de galerij moet opnieuw online worden geplaatst door Little Me Fotografie. Dan zal er hiervoor een administratieve kost worden aangerekend.
 • Fotoproducten dienen na levering afgehaald te worden in de studio na afspraak.
 • Na bestelling geplaatst te hebben via het digitale formulier zal de klant de factuur ontvangen per mail. Pas na ontvangst van het factuurbedrag worden de producten besteld en is de bestelling van de klant definitief.
 • Afhankelijk van het type fotoproducten en de drukte bij de leverancier dient de klant te rekenen op 3 tot 6 weken levertijd van de aanvullende fotoproducten.


Producten:

 • Fotoproducten worden pas na ontvangst van de betaling bij de leverancier besteld.
 • Levertijd van de producten verschilt per product. Producten dienen afgehaald te worden in de studio. Bestelde producten kunnen niet worden geretourneerd. De klant kan zich niet beroepen op het beroepingsrecht aangezien het om maatproducten gaat.
 • Fotograaf werkt met een professioneel beeldscherm. Het is mogelijk dat de klant zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart.
 • Fotograaf is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant. Klant heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichte van zijn/haar eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorting van de betaling of een andere vergoeding.
 • Indien klant zelf producten besteld van de door fotograaf aangeleverde digitale bestanden ( online privé galerij,) is de fotograaf niet verantwoordelijk voor dit eindproduct.
 • Fotoproducten worden pas na goedkeuring van het ontwerp door de klant besteld bij de leverancier. Na de goedkeuring door de klant kan Little Me Fotografie niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in het ontwerp.


Verzendingen:

 • Little Me Fotografie verzendt geen fotoproducten. Indien dit bij uitzondering toch gebeurt dan, is Little Me Fotografie niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies bij verzending. Verzending kan ook enkel en alleen toegepast worden mits betaling van de verzendingskosten door de klant. Verzendingskosten zijn niet inbegrepen in de weergegeven prijzen op de website.


Aansprakelijkheid en technische problemen:

 • Little Me Fotografie zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico's op technische problemen zoveel mogelijk te beperken. Er wordt gewerkt met professionele apparatuur.
 • Little Me Fotografie is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een bestand en/of een mislukte opname.
 • Bij technische problemen is de fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van onmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, elektriciteitspanne, diefstal, defecte geheugenkaart, defect aan fototoestel, is iedere aansprakelijkheid van de fotograaf uitgesloten.
 • Little Me Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op beeldschermen en/of afdrukken die niet door de fotograaf zelf gemaakt zijn. Dit geldt voor afdrukken die de klant, gebruik makend van de aangekochte digitale bestanden, zelf maakt of laat maken bij derden, alsook voor afdrukken en/of fotoproducten die de fotograaf laat maken bij haar leveranciers. Ondanks dit alles doet Little Me Fotografie er alles aan om zijn leveranciers te kiezen op kwaliteit van geleverde producten en diensten.
 • Voor, tijdens of na de fotoshoot is Little Me Fotografie niet aansprakelijk voor schade bij de klant. Dit geldt o.a. maar niet uitsluitend voor: indirecte schade als gevolg van gebruik van diensten of goederen, lichamelijke en/of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden, verlies en/of beschadiging van eigendommen van de klant.
 • Little Me Fotografie is niet verantwoordelijk voor verlies van gegevens dat voorkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen of verkeerde levering en alle onderbrekingen van diensten.


Klachten en geschillen:

 • Klachten omtrent een fotoshoot en/of fotoproducten moeten binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst door de klant per aangetekend schrijven bezorgd worden aan Little Me Fotografie, zoniet wordt de fotoshoot en/of fotoproducten als aanvaard beschouwd. In geval van digitale bestanden is de datum van ontvangst van de digitale bestanden door de klant de termijn waarop de 7 kalenderdagen beginnen lopen.
 • Bij overtreding van de voorwaarden dat omschreven staan in de "algemene voorwaarden van Little Me Fotografie", kunnen gerechtelijke stappen worden ondernomen. Alle geschillen omtrent de algemene voorwaarden behoren uitsluitend tot de bevoegdheden van de rechtbank te Dendermonde.